Issäkerhetsrådet och Issäkerhet.se är ett samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet,
Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED), Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssällskapet, Skridskonätet och Sportfiskarna.

Med stöd av Svenskt Friluftsliv