Farorna med isfiske kan skilja sig mycket åt beroende på vilken is man fiskar på. I norra Sverige blir isen ofta snötäckt och mer än en halvmeter tjock. Här är ofta de största riskerna att gå igenom isen där det finns strömdrag eller vindråkar, eller under våren då isen blivit mjuk av värme och vårsol. I södra Sverige blir isen tunnare och består oftare av ren is.

En enkel regel är att på mindre vattendrag lägger sig isen tidigare, vilket gör att mindre sjöar och tjärnar ofta har säkrare is än stora sjöar.

Vattendrag med stark genomströmning som åar och älvsel har tunnare is då vattnets rörelse både hindrar isbildning och tär på isen underifrån.

Du hittar mer info om isfiske hos Sportfiskarna

Kontrollera isen själv även om andra isfiskare redan befinner sig ute på isen


Läs mer om skidor

Oavsett var i landet man isfiskar finns det några enkla säkerhetsregler att följa:

  • Minst en decimeter kärnis är ett bra mått på när isen är tillräckligt tjock för isfiske.
  • Gå inte ut på okänd is, kontrollera isen själv även om andra isfiskare redan befinner sig ute på isen.
  • Ha alltid isdubbar utanpå jackan, lättillgängliga under hakan.
  • Provborra/kontrollera alltid isen under varje förflyttning, istjockleken kan variera mycket och is kan förändras snabbt beroende på väderförändringar och ökat strömdrag. En ispik är det bästa hjälpmedlet att kontrollera isen med vid förflyttningar.
  • Fiska flera tillsammans, då ökar säkerheten, fiska aldrig ensam på tunn is.
  • Ha med en lättillgänglig livlina.
  • Ha alltid en mobiltelefon i vattentätt fodral lättillgänglig för att snabbt kunna larma 112 vid en olycka.
  • Ha med reservkläder i en vattentät förpackning, exempelvis en vattentät packpåse, en nedkyld person behöver snabbt ombyte.
  • Ta aldrig risker i onödan, undvik områden med svag is vid förflyttningar även om det innebär omvägar.
  • Håll koll på väderprognosen. Kraftiga väderomslag med stark vind kan bryta upp isen på större sjöar. Kraftiga temperaturhöjningar med regn eller stark sol kan snabbt försvaga isen.