Issäkerhetsrådet och Issäkerhet.se är ett samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED), Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssällskapet, Skridskonätet och Sportfiskarna.

Kontaktuppgifter

Issäkerhetsrådet
c/o Svenska Livräddningssällskapet
Brovägen 5, 4tr
182 76 Stocksund

Camilla Hansen
0766 18 91 54
camilla.hansen@sls.a.se

Press och media

Jan Insulander
Projektledare Issäkerhetsrådet
070-594 15 96

Mikael Olausson
Generalsekreterare samt sakkunnig vattensäkerhet och drunkningsprevention
mikael.olausson@sls.a.se