Skridskoåkning på naturis är en sport som lockar många, i alla åldrar. Sverige har unika förutsättningar med våra många sjöar och skärgårdar, samt ett lagom kallt klimat. På många håll anordnar kommuner eller andra aktörer skridskoslingor på kontrollerad is.

Riskerna vid långfärdsskridskoåkning är dels att gå genom isen och dels att falla och skada sig. Det är viktigt att känna till isens vanliga svagheter och vara uppmärksam på skiftningar i isen. Dämpa farten på riskabel is. Håll alltid ett avstånd på minst 10 meter till den som åker först, så att inte flera personer samtidigt riskerar att gå igenom isen, om det plötsligt  skulle dyka upp en svaghet.

Det är viktigt att ha bra utrustning vid skridskoutfärder. Medför alltid isdubbar och mobiltelefon i vattentät förvaring. Åker du utanför kontrollerade banor bör du även ha ispik, räddningslina och flythjälp. En ryggsäck med höftbälte och grenrem samt ett ombyte kläder i vattentät förvaring fungerar bra som flythjälp. Barn bör alltid ha flytväst. Hjälm, knäskydd och handskar minskar risken för skador om du ramlar.

Åk alltid med sällskap! En kamrat med en räddningslina på fast is kan vara din räddning om du råkar gå igenom isen.

Gå gärna med i en förening. En förteckning över långfärdsskridskoklubbar finns på www.skridsko.net/skridskonet/klubb.

Tre viktiga ledord för trygg vistelse på is är Kunskap, Utrustning och Sällskap

Kunskap innebär kunskap om isens egenskaper, typiskt svaga ställen och påverkan av väder och vind. Läs mer om isfakta här.

Utrustningen består av en ispik eller annat redskap för att prova isens bärighet, en livlina för egen och andras räddning, isdubbar samt någon form av flythjälp som kan vara en ryggsäck med vattentätt packat ombyte, en flytväst eller en flytoverall. Mobiltelefonen skall vara vattentätt packad så att du kan larma 112 om det skulle behövas. Läs mer om utrustning här.

Sällskap är viktigt på is. Går du igenom isen är chansen att du tar dig upp på egen hand mycket liten om du inte är stark och vältränad.

Det är viktigt att ha bra utrustning vid skridskoutfärder


Läs mer om isfiske