På många håll i landet förekommer båttrafik året runt. På flera håll bryter man upp så kallade isrännor för att båttrafiken ska kunna ta sig fram. Dessa isrännor kan brytas upp med kort varsel så det är viktigt att hålla sig uppdaterad på var de finns innan man ger sig ut. 

På skridsko.net finns information om aktuella isrännor.

Det finns även information på Försvarsmaktens hemsida kring de platser runt om i Sverige där Försvarsmaktens fartyg ofta förekommer och isrännor bryts för dessa. 

Brytning av rännor aviseras även i P4.

Var uppmärksam på isrännor


Läs mer om Isdubbar