Ispiken används för att bedöma isens bärighet. Minst en ispik bör finnas i varje grupp på isen. Piken ska flyta och ha viss tyngd. En skidstav är ofta för lätt för att kunna bedöma isen med.

Många fiskare använder isborren för att bedöma isens tjocklek, men det kan vara en god idé att komplettera borren med en ispik eller den tyngre isbillen när det är risk för svaga isar. Erfarna fiskare tar gärna med isbillen ut på vårisar.

Fakta om ispiken

Pikspetsen ska vara vass och ge dig svar på isens kvalitet och tjocklek.

Använd den ofta och alltid när isen ändrar färg, form eller ljud. Hugg hårt, tränger det upp vatten är isen för svag. Vänd då om eller ta en annan väg.

Ispiken fungerar även som en förlängd arm som du kan rädda någon annan med.

Använd ispiken för att bedöma isens bärighet


Läs mer om räddningslina